BOZP

BOZP

 
Požární ochrana

Požární ochrana

 
Životní prostředí

Životní prostředí

 
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Pro nastavení efektivního systému řízení BOZP, PO, či ochrany životního prostředí preferujeme vstupní návštěvu u zákazníka. Na místě posuzujeme všechny limitující aspekty a získáváme konkrétní údaje o stávajícím stavu. Po dohodě stanovujeme priority jednotlivých úkolů, jejich rozsah, termíny a další atributy vedoucí k rychlému vybudování celého systému. Oceňujeme připomínky našich zákazníků a jsme nepřetržitě v kontaktu s dalšími odborníky a příslušnými státními orgány.

O našich službách

Naše služby jsou opřené nejen o dlouhodobé zkušenosti a odbornou erudici, ale také o respekt ke specifikům každého pracoviště, možnosti organizace zákazníka a další aspekty mající vliv na oblast BOZP, požární ochrany, či ochrany životního prostředí. Tento přístup považujeme za správný a ověřený spokojeností zákazníků, kladnými výsledky kontrol státních orgánů, či výsledky auditů systémů managementu.

Kdo jsou naši klienti?

Máme dlouholeté zkušenosti spolupráce s různorodou klientelou pohybující se v různých prostředích. Jsme tak schopni zajistit kvalitní služby pro subjekty v oblastech administrativy, hotelnictví, zdravotnictví, stavebnictví, kovoobrábění, zemědělství, státní správy, obchodu/prodeje, skladování, automobilového průmyslu, kosmetických služeb, gastronomie, komunálních služeb, outdoorových a firemních služeb, truhlářství, technického zabezpečení budov, projekční činnosti, výzkumu a vývoje, sociálního a neziskového sektoru, SVJ, potravinářství, úklidových služeb a facility managementu. To vše jsou naše zkušenosti.