Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Konzultace

Audit BOZP

 • Provedeme kompletní analýzu stávajícího stavu BOZP.
 • Doporučíme efektivní řešení případných nedostatků. 
Konzultace

OHSAS 18001

 • Provádíme interní audity systému managementu BOZP
  (OHSAS 18001).

Kategorizace prací

 • Zpracujeme návrh na zařazení prací do kategorií dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb.
Konzultace

Dokumentace

 • Zpracujeme kompletní dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pomůžeme zavést její požadavky do praxe.
Konzultace

Roční prověrky

 • Provádíme pravidelné roční prověrky BOZP.
Konzultace

Školení

 • Provádíme školení v oblasti BOZP, řidičů „referentů“, práce ve výškách, první pomoc a dále zajišťujeme specializovaná školení – vazači, obsluha VZV, jeřábníci atd.
Konzultace

Registr chemických látek a směsí

 • Vypracujeme pro vás registr chemických látek a směsí a navazující dokumenty - např. písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
Konzultace

Lékařské služby

 • Zprostředkujeme vám spolupráci s poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Nastavíme systém vstupních, periodických popř. výstupních lékařských prohlídek zaměstnanců.
Konzultace

Pracovní úrazy

 • Pomáháme zpracovat kompletní administrativu spojenou s pracovními úrazy.
Konzultace

Pravidelné audity

 • Provádíme pravidelné kontroly pracovišť a aktuálnosti dokumentace.
Konzultace

Revize a kontroly

 • Zajistíme revize a kontroly související s oblastí BOZP a PO a hlídáme lhůty následných revizí.
Konzultace

Ochranné prostředky

 • Zpracováváme předpisy pro přidělování a evidenci osobních ochranných pracovních prostředků.
Konzultace

Bezpečnostní tabulky

 • Zpracováváme návrhy na přehledné a funkční umístění bezpečnostních tabulek v souladu s platnými předpisy.
Konzultace

Komunikace se státními orgány

 • Profesionálně zastupujeme při jednání s veřejnou správou.
 • Osobně se účastníme při státem prováděných kontrolách.

Kdo jsou naši klienti?

Máme dlouholeté zkušenosti spolupráce s různorodou klientelou pohybující se v různých prostředích. Jsme tak schopni zajistit kvalitní služby pro subjekty v oblastech administrativy, hotelnictví, zdravotnictví, stavebnictví, kovoobrábění, zemědělství, státní správy, obchodu/prodeje, skladování, automobilového průmyslu, kosmetických služeb, gastronomie, komunálních služeb, outdoorových a firemních služeb, truhlářství, technického zabezpečení budov, projekční činnosti, výzkumu a vývoje, sociálního a neziskového sektoru, SVJ, potravinářství, úklidových služeb a facility managementu. To vše jsou naše zkušenosti.