Požární ochrana

Konzultace

Audit požární ochrany

  • Provedeme kompletní analýzu stávajícího stavu PO ve společnosti.
  • Doporučíme efektivní řešení případných nedostatků.
Konzultace

Zpracování a vedení dokumentace PO

  • Zpracujeme kompletní dokumentaci požární ochrany.
Konzultace

Komunikace se státními orgány

  • Profesionálně zastupujeme při jednání s veřejnou správou.
  • Osobně se účastníme při státem prováděných kontrolách.
Konzultace

Revize a kontroly 

  • Zajišťujeme revize požárně bezpečnostních zařízení a hlídáme následné lhůty.
Konzultace

Školení

  • Provádíme školení zaměstnanců v oblasti PO, preventistů PO, preventivních požárních hlídek.
Konzultace

Pravidelné audity

  • Provádíme pravidelné kontroly pracovišť a aktuálnosti dokumentace.

Kdo jsou naši klienti?

Máme dlouholeté zkušenosti spolupráce s různorodou klientelou pohybující se v různých prostředích. Jsme tak schopni zajistit kvalitní služby pro subjekty v oblastech administrativy, hotelnictví, zdravotnictví, stavebnictví, kovoobrábění, zemědělství, státní správy, obchodu/prodeje, skladování, automobilového průmyslu, kosmetických služeb, gastronomie, komunálních služeb, outdoorových a firemních služeb, truhlářství, technického zabezpečení budov, projekční činnosti, výzkumu a vývoje, sociálního a neziskového sektoru, SVJ, potravinářství, úklidových služeb a facility managementu. To vše jsou naše zkušenosti.