Životní prostředí

Konzultace

Analýza

  • Provedeme vstupní analýzu vaší společnosti a navrhneme vhodná řešení v souladu s platnou legislativou.
Konzultace

Evidence odpadu

  • Zpracujeme průběžnou evidenci odpadů a ročního hlášení do ISPOP.
Konzultace

Komunikace se státními orgány

  • Profesionálně zastupujeme při jednání s veřejnou správou.
  • Osobně se účastníme při státem prováděných kontrolách.
Konzultace

ISO 14001

  • Provádíme interní audity pro získání a udržení ISO 14001.
Konzultace

Chemické látky

  • Zpracujeme interní registr chemických látek a směsí a další navazující dokumenty.
Konzultace

Pravidelné audity

  • Provádíme pravidelné kontroly pracovišť a aktuálnosti dokumentace.

Kdo jsou naši klienti?

Máme dlouholeté zkušenosti spolupráce s různorodou klientelou pohybující se v různých prostředích. Jsme tak schopni zajistit kvalitní služby pro subjekty v oblastech administrativy, hotelnictví, zdravotnictví, stavebnictví, kovoobrábění, zemědělství, státní správy, obchodu/prodeje, skladování, automobilového průmyslu, kosmetických služeb, gastronomie, komunálních služeb, outdoorových a firemních služeb, truhlářství, technického zabezpečení budov, projekční činnosti, výzkumu a vývoje, sociálního a neziskového sektoru, SVJ, potravinářství, úklidových služeb a facility managementu. To vše jsou naše zkušenosti.